Общи препоръки на Eurovent асоциация за поддръжка на ОВК оборудването по време на пандемията на корона вирус

В този Общ документ Eurovent представя общи и основни препоръки относно работата на вентилационните системи по време на пандемията от корона вирус. Документът също предоставя допълнителни източници на информация за COVID-19.

→ Please click here for the original English version of this GEN Document: COVID-19: Regular and correct maintenance of ventilation systems

General Eurovent recommendations for equipment care during the coronavirus pandemic

In this GENeral Document, Eurovent presents general and basic recommendations on the operation of ventilation systems during the coronavirus pandemic. The following document also provides additional sources of information on COVID-19.

→ Please click here for the Bulgarian language version of this GEN Document (courtesy of TANGRA): COVID-19: Редовната и правилна поддръжка на вентилационните системи