Eurovent 4/23 - 2022: Dobór klas filtrów powietrza do wentylacji ogólnej sklasyfikowanych według PN-EN ISO 16890

Cover: 
Eurovent REC 4-23 - Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes - Fourth Edition - 2022 - PL - Web
Description: 
Celem niniejszej publikacji jest rozpowszechnienie wytycznych dotyczących wyboru klas filtrów powietrza klasyfikowanych według normy EN ISO 16890, wskazanie różnic między klasyfikacją według EN 779 i PNEN ISO 16890 a zwiększenie świadomości na temat efektywności energetycznej filtrów powietrza. If you are interested in the print version of this document, contact the Eurovent Secretariat (secretariat@eurovent.eu).