COVID-19: Редовната и правилна поддръжка на вентилационните системи (GEN - 1105.00)

Общи препоръки на Eurovent асоциация за поддръжка на ОВК оборудването по време на пандемията на корона вирус

GEN - 1105.00. В този Общ документ Eurovent представя общи и основни препоръки относно работата на вентилационните системи по време на пандемията от корона вирус. Документът също предоставя допълнителни източници на информация за COVID-19.

→ Please click here for the original English version of this GEN Document: COVID-19: Regular and correct maintenance of ventilation systems

Настоящи знания за разпространението на корона вирус

Досега научните среди знаят, че новият корона вирус (SARS-CoV-2) се разпространява чрез Микро-капчици изпуснати във въздуха, когато заразен човек кашля, киха или говори. Капчиците не остават вътре в него, а обикновено падат на земята или повърхности на недалечно разстояние от заразения човек. Това е причината социалното и физическото дистанциране да са ефективни за предотвратяване на разпространението. Това е информация от университета Джон Хопкинс, която е широко призната и цитирана като източник на експертиза за корона вируса.

Понастоящем няма доказателства, че корона вирусът може да се разпространи, чрез вентилационни или климатични системи. По данни на Eurovent, никой от официалните здравни органи все още не е издал указания за правилното функциониране на (механични) вентилационни системи.

Препоръки

Няма съмнение, че концентрацията на по-малките въздушни капчици, които могат да съдържат вируси включително вируси, различни от SARS-CoV-2, трябва да се поддържат възможно най-ниски.

Това може да се постигне най-ефективно, чрез правилно работещи механични вентилационни системи.

Предпазни мерки

В тази връзка общата препоръка на Eurovent е да се поддържа и почиства вентилационните системи правилно в съответствие с инструкциите и приложимите хигиенни стандарти.

Като предпазна мярка за периода на риск от пандемия могат да бъдат полезни следните мерки:

  1. Увеличете степента на вентилиране на въздуха и увеличете процента на пресния въздух в системата
  2. Удължете времето, в което вентилационната система работи
  3. Проверете дали вентилационните въздух подаващи блокове са коректно настроени и дали те са обслужени в съответствие с инструкциите на производителя
  4. Помислете за поддържане на относителната влажност в помещенията над 30% (където е възможно)

Веднага след като е налична нова достоверна информация за болестта и как се разпространява, препоръките ще бъдат актуализирани.

Надеждни източници на информация

На следните сайтове можете да намерите допълнителна информация за корона вируса:

Приложимите хигиенни указания можете да намерите в препоръки и ръководства на Eurovent: